Η Λίμνη του Κτήματος Συγγρού αποτελεί έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ και αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του Πύργου. Εκφράζει το υγρό στοιχείο και ολοκληρώνει την ομορφιά του Δάσους.  Χρονολογείται γύρω στο 1880 όπως και η κατασκευή του Πύργου.

Βρίσκεται στο Βόρειο τμήμα του Κτήματος Συγγρού ενώ κοσμεί την μεσημβρινή πλευρά του.

Είναι οφιοειδούς σχήματος, περιλαμβάνει καταρράκτη και γέφυρα που την χωρίζει σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει εμβαδόν 253μ2, περίμετρο 105μ.και κυβικά  304μ³ Το δεύτερο μέρος έχει εμβαδόν 440μ2, περίμετρο 180μ. και κυβικά 528μ³ . Υπολογίζεται το πρώτο μισό που είναι γεμάτο νερό και αποτελεί την υδαταποθήκη του Πύργου  Συγγρού, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι ώστε ο περιβάλλον χώρος του Πύργου να είναι αυτόνομος από ύδρευση.

Στο δεύτερο μισό της φέρει νησίδα η οποία κοσμείται στο κέντρο της από Πεύκο, ενώ στην αρχή του αιώνα περίπου το 1900 ήταν καλυμμένη επισκέψιμη με γεφυράκι από Carpobrotus (Μπούζι).